GynObs Fysioterapi er en samlet betegnelse af Urologisk, Gynækologisk og Obstetrisk Fysioterapi, det vil sige at der arbejdes med mennesker, som har problemer i bækkenbundsområdet. En Gynobs Fysioterapeut er special efteruddannet og autoriseret til at undersøge og behandle inden for bækkenbundsområdet.

Din bækkenbund

Din bækkenbund er sammensat flere muskler, der på lige fod med alle andre muskler i kroppen kan trænes og styrkes. Musklerne har til formål at holde tarme, livmoder og blære på plads i kroppen. Derudover har musklerne også den funktion at kunne lukke tæt om urinrør og endetarm i tilfælde af vandladnings- og afføringstrang.
Bækkenbundsmusklerne skal kunne aktiveres efter behov og samtidig være fleksibel og eftergivelig fx. i forbindelse med en fødsel og når du tager en dyb indånding.

Gynobs Fysioterapi er også det vi kender som bækkenbundstræning. Både Kvinder og mænd kan have problemer i bækkenbundsområdet. Hos Ejby Fysioterapi varetager vores fysioterapeut Frida, udredning og behandling af kvinder og mænd med urin- og afføringsinkontinens.

Inkontinens

Inkontinens er når du ufrivilligt ikke kan holde på urin, afføring eller tarmluft. Det kan bl.a. skyldes at bækkenbunden stilles over for nogle krav som ikke stemmer overens med dens kapacitet, som kan medføre at bækkenbundens muskler ikke kan udføre deres funktion til fulde.
Bækkenbunden kan bl.a. være præget af nedsat eftergivelighed (fx. spændinger,
arvævsdannelse etc.), nedsat styrke, udholdenhed og koordination (fx. BMI +30, graviditet, forstoppelse, nogle neurologiske lidelser) eller skader (fx pga. efter en fødsel eller operative indgreb (bl.a. fjernelse af prostata hos mænd).

Bækkenbundstræning og vejledning i kost og væske indtag kan bidrage til mindre hyppighed af vandladnings- og afføringstrang, færre mængder lækage, et bedre seksuelt samliv og generelt øget livskvalitet.

Faktorer som stiller større krav til bækkenbundens kapacitet kan bl.a. skyldes:

  • Graviditet og fødsler – ca. 30% af alle gravide oplever Urininkontinens – hvorefter hver 3. kvinde oplever urininkontinens de første 3 mdr. efter fødslen.
  • Generelt højt BMI +30
  • Neurologiske lidelser fx. multipel sclerose
  • Livsstilsrelaterede sygdomme fx. diabetes 2 eller KOL som kan være præget af kronisk hoste.
  • Stigende alder
  • Forstoppelse
  • Fjernelse af prostata hos mænd.

Gynobs fysioterapeutisk behandling

Ved 1.konsultation starter vi med en fortrolig samtale for at afklare dine behov og ønsker. Ud fra samtalen vil fysioterapeuten foretage en grundig undersøgelse og i samråd med dig lave en målrettet behandlingsplan. Behandling kan f.eks. bestå af manuel behandling, guidening i korrekt knib, vejledning i hensigtsmæssig væske og vandladningsvaner samt instruktion i træning og udspænding af bækkenbunden.

Du er velkommen til at kontakte os for at høre om vi kan hjælpe dig med dine problematikker.
Kontakt os på tlf. 64 46 10 36
skriv til os på info@fysioteam.dk
Find os på Algade 9, 5592 Ejby