Forebyggelse – den store gevinst

Forbyg skader og tilbagefald

Effektmåling / Sundhedssvreening
Ergonomisk Rådgivning
Forebyggelse – Den store gevinst

Sideløbende med evt. behandling vejleder vi medarbejderen i, hvordan
han kan forebygge tilbagefald og hindre nye skader på arbejdet og i fritiden.
Forebyggelse sker især i form af information og rådgivning – enten individuelt eller i grupper.

Forebyggelsen sætter focus på sundhedsfremme, hvor både virksomhedsledelsen og den enkelte medarbejder samarbejder.

Foredrag / Undervisning
Medarbejder Behandling
Motion og Træning
Sunde medarbejdere, giver sunde virksomheder