Ergonomisk rådgivning

Ergonomi på arbejdspladsen

Nytænkning behøver ikke være nykøb

Vi gennemgår de fysiske og ergonomiske forhold på arbejdspladsen sammen
med den enkelte medarbejder og udarbejder forslag til forbedring af arbejdspladsens indretning samt rådgiver om arbejdsteknikker i konkrete arbejdssituationer.

Endvidere kan vi udarbejde den lovpligtige APV, arbejdsplads vurdering for
virksomheden og samarbejder gerne med virksomhedens sikkerhedsudvalg og BST.