Effektmåling og sundhedsscreening

Medarbejdernes sundhed

Valgmuligheder:

Effektmåling / Sundhedsscreening

Spørgeskemaer udleveres til samtlige medarbejdere, enten pr. papir eller
elektronisk. Formålet er dels at få et indtryk af hvilke sundhedsfremmende
tiltag der skal prioriteres højest, og hvordan medarbejdernes motivation er
til at gøre noget ved det.

Spørgeskemaer udleveres til samtlige medarbejdere, enten pr. papir eller
elektronisk. Formålet er dels at få et indtryk af, hvilke sundhedsfremmende
tiltag der skal prioriteres højest, og hvordan medarbejdernes motivation er
til at gøre noget ved det.

Endvidere bruges materialet til at bedømme, om der er nogen effekt af de tiltag, der er taget i årets løb.

Emner i spørgeskemaundersøgelsen:

  • Personlige stamdata
  • Fysiske gener
  • Psykisk velbefindende
  • Psykisk arbejdsmiljø /stress
  • Fysisk aktivitet / motion
  • Kost og vægt
  • Rygning
  • Alkohol / øvrigt misbrug
  • Motivation til at gøre noget for at forbedre eget helbred

Samle indtastede data fra spørgeskemaundersøgelse vedr. medarbejderens sundhed.
Sammenligne data, hvordan ser virksomhedens samlede sundhedstilstand ud iflg. medarbejdernes egne udsagn, lave statistik og effektmåling ved gentagen
spørgeskemaundersøgelse.

Spørgeskemaundersøgelsen kan laves elektronisk, og blive et redskab til den enkelte, medarbejder, der løbende kan gå ind og supplere sin profilbesvarelse.
Holder vedkommende f.eks. op med at ryge, kan han taste det ind i spørgeskemaundersøgelsen og se, hvad det betyder for hans helbred. Interaktiv tilbagemelding.